Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
МОДИФІКОВАНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКОВИХ ОПОРІВ ЗАЛІЗОБЕТОНУ
Д. В. Кочкарьов

Остання зміна: 2017-06-03

Анотація


Сучасний розрахунок перерізів залізобетонних елементів відбувається увідповідності з діаграмами деформування матеріалів. Запропоновані чисельніпідходи та методи [2, 3, 4] дають можливість виконувати розрахунки перерізівзалізобетонних елементів за різних видів деформування.

Посилання


  1. ДБН В.2.6–98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. – К.:Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.
  2. ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції. Правила проектування. – Київ: Мінрнгіонбуд, 2010. – 166 с.
  3. Митрофанов В.П. Екстремальний критерій міцності залізобетонних елементів у деформаційній моделі / В.П. Митрофанов, А.М. Павліков // Збірник наукових праць “Будівельні конструкції“. – Київ: НДІБК, 2005. – Вип. 62, т. 1. – С. 205-213.
  4. Павліков А.М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косозавантажених залізобетонних елементів у за критичній стадії. Монографія.- Полтава: ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2007. -259 с.
  5. Кочкарьов Д.В. Нелінійний опір залізобетонних елементів і конструкцій силовим впливам: Монографія. – Рівне: О. Зень, 2015. – 384 с.:Іл.: 139; табл. 48; бібліогр: 326 - ISBN 978-617-601-125-5.
  6. MacGregor, J.G Reinforced Concrete : mechanics and design [Electronic resource] / James G. MacGregor, James K. Wight. – New Jersey : Upper Saddle River, 2005. – 1132 p.
  7. McCormac James C. Design of Reinforced Concrete. / James C. McCormac, James K. Nelson. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2006. – 725 p.

Повний текст: PDF