Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
STRESS AND STRAIN BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETE ANISOTROPIC SHELLS
S. S. Grebenchuk, L. V. Gaponova

Остання зміна: 2017-06-03

Анотація


Досліджено характер зміни напружено-деформованого стану фрагментів системи «Монофант».

Для експериментальних досліджень деформованого стану фрагментів нової конструктивної системи багатокритеріального відповідності «Монофант» використаний метод, заснований на гідростатичному навантаженні, коли навантаження задається вагою води, і її величина регулюється висотою водяного стовпа.

Для визначення якісного та кількісного характеру деформування об'єкта дослідження здійснювалися виміри переміщень циліндричної і сферичної оболонок в 25-ти точках. При цьому, з огляду на складність конфігурації конструкцій, що в свою чергу зумовило появу як вертикальних, так і горизонтальних переміщень досліджуваної поверхні оболонки під дією вертикального навантаження, виникла необхідність вимірювання переміщень в двох напрямках в циліндричній оболонці і вертикальних переміщень в сферичної оболонці.

З проведеного дослідження випливає, що конструктивні елементи наділені всіма необхідними характеристиками міцності і жесткостнимі атрибутами несучих елементів будівель з монолітного залізобетону.

Посилання


1. Useful model patent №89464 Ukraine, Е 04В 1/В (2006.01) "Momofant"frame building / Shmukler V.S, Babaev V.M., Bugaevsky S.O., Berezhna K.V.,Karyakin I.A., Kondraschenko V.I., Sersky I.M. – 2013 11919; application10.10.2013; publication 25.04.2014. Bulletin №8.2. Bugaevsky S.A., The method of new type carcassing. // NUUE reporter. –2012. – Issue 58. – p. p. 78-83.3. Gaponova L.V., The experimental and theoretical research of stressstrainbehaviour of a coating spherical shell [Text] / Gaponova L.V., Kalmikov O.A.,Grebenchuk S.S. // Collection of scientific papers of Ukrainian State University ofRailway Transport. – 2015. – Issue 157. – p.p. 102-113.4. Gaponova L.V., The stress- strain behaviour of the a coating cylindricalshell [Text] / Gaponova L.V., Kalmikov O.A., Grebenchuk S.S. // Municipalinfrastructure of cities. – 2016. – Issue. 126. – p.p. 9-18.5. V. Babaev, V. Shmukler,. S. Grebenchuk, L. Gaponova, L., Kalmikov О.// Analysis of Stress-Strain State of Spherical Roof Shell / 1 st InternationalConference on Engineering and Innovative Technology, SU-ICEIT 2016, April 12-14,2016, Salahaddin University-Erbil, Kurdistan, Iraq6. Useful model patent №44125, MPK G01M19/00, G01N3/00, G01M5/00.The device for testing slabs and shells in situ /Shmukler V.S., Chuprinin A.A., AbbasiR. - # u200901598; application 24.02.09; published 25.09.09, Bulletin №12.