Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
РАСЧЕТ КАМЕННЫХ БАЛОК, УСИЛЕННЫХ БОКОВОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ОБОЙМОЙ, С УЧЕТОМ ОБРАЗОВАНИЯ ТРЕЩИН
Т. Н. Азізов, А. С. Мыза

Остання зміна: 2017-06-08

Анотація


Приведена методика расчета каменных балок, усиленных боковойжелезобетонной обоймой с учетом образования трещин. Методика основанана рассмотрении взаимного поворота двух блоков, отделенных трещиной.Показано отличие работы таких балок от традиционных железобетонных икаменных.Ключевые слова: балка, блок, трещина, обойма, перемещение.

Посилання


Азизов Т.Н. К расчету каменных элементов, усиленных односторонней железобетонной обоймой / Т.Н. Азизов // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. 61 – Одеса: ОДАБА, 2016. – С. 3-8.

2. Азизов Т.Н. Определение крутильной жесткости железобетонных элементов с трещинами / Т.Н. Азизов // Дороги і мости. Збірник наукових праць. Вип. 7. Том 1. – К.: ДерждорНДІ, 2007. – С. 3-8.

3. Азизов Т.Н. Каменные балки, усиленные односторонній железобетонной обоймой / Т.Н. Азизов, А.С. Мыза // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 32., – Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2016. – С. 428-435.

4. Белов В.В. Силовое сопротивление массивных бетонных и железобетонных конструкцій с трещинами и швами / Автореф. дисс. докт. техн. наук. 05.23.01. – Санкт-Петербург, 1998. – 33 с.

5. Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будинків та споруд: Навчальний посібник. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2008. – 108 с.

6. Гриневич Є.О. Підсилення залізобетонних балок локальним обтисненням додатковою зовнішньою арматурою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» /  Є.О.Гриневич. - Х., 2004. – 19 с.

7.  Иваненко А.Н. Раскрытие трещин в железобетонных элементах с учетом сопротивления их развитию / дисс. канд. наук. 05.23.01 – Сочи, 2015. – 156 с.

8. Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення: ДБН В.2.6-162:2010. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 97 с.

9. Каменные и армокаменные кострукции: СНиП II-22-81. – М.: Стройиздатат, 1983. – 40 с.

10. Мальганов А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий / А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полищук. – Томск: Из-во Томского ун-та, 1992. – 456 с.

11. Образцов Л.В. Исследование железобетонных предварительно напряжённых балок без сцепления арматуры с бетоном на действие изгибающего момента и поперечной силы: дис. . канд. техн. наук. -Л. 1980. -196с.

Повний текст: PDF