Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТРУКТУРНО-ВАНТОВИХ СИСТЕМ В БУДІВНИЦТВІ
Г. M. Гасій

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


Розглянуто структурно-вантові системи – новий вид двопояснихпросторових будівельних конструкцій, що складаються із модульних елементів.Сутність розробленої системи полягає у раціональному й ефективномувикористанні матеріалів та їх властивостей. Конструкції таких системскладаються із модульних елементів з’єднаних у цілісну конструкцію задопомогою спеціально розроблених з’єднань. Модульні елементи таких системможуть бути двох типів – просторові і лінійні. Конструктивно такі системивключають в себе нижній й верхній пояси та просторову стрижневу решітку.Верхній пояс має площинну форму і може виготовлятися із різних матеріалів,у тому числі і світлопрозорих. Стрижневі елементи решітки є жорсткими іможуть виготовлятися із різних матеріалів та мати різні форми поперечногоперерізу. Стрижні решітки і верхній пояс формують просторовий модуль.Нижній пояс формується із лінійних модулів, що виготовляються у виглядігнучких елементів, здатних сприймати лише зусилля розтягу.Ключові слова: плита, структура, ванта, болт.

Посилання


1. Al-Emrani M. Experimental and numerical investigation of the behaviour andstrength of composite steel-CFRP members / M. Al-Emrani, R. Kliger // Advances inStructural engineering. – 2006. – Т. 9. – №. 6. – P. 819 – 831.2. Gasii G. M. Technological and design features of flat-rod elements with usage ofcomposite reinforced concrete / G. M. Gasii // Metallurgical and Mining Industry. –2014. – № 4. – P. 23 – 25.3. Johnson R. P. Composite Structures of Steel and Concrete: Beams, Slabs,Columns, and Frames for Buildings, 3rd Edition / R. P. Johnson. – Blackwell, 2004. –252 p.4. Storozhenko L. I. Experimental research of strain-stress state of ferrocement slabsof composite reinforced concrete structure elements / L. I. Storozhenko, G. M. Gasii //Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – № 6. – P. 40 – 42.5. Структурно-вантова положиста оболонка / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій,С. А. Гапченко, В. В. Волошин // Збірник наукових праць. Серія: галузевемашинобудування, будівництво / Полтавський національний технічнийуніверситет ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, – 2014. – Вип. 3(42). –С. 178 – 182.6. Експериментальне дослідження моделей структурно-вантовоїсталезалізобетонної конструкції / Л. І. Стороженко, Д. А. Єрмоленко,Г. М. Гасій, Ю. Л. Гладченко // Збірник наукових праць. Серія: галузевемашинобудування, будівництво / Полтавський національний технічнийуніверситет ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, – 2012. – Вип. 3(33). –С. 243 – 249.7. Стороженко Л. І. Нові сталезалізобетонні структурно-вантовіконструкції / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій, С. А. Гапченко // Збірник науковихпраць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національнийтехнічний університет ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, – 2014. – Вип.1(40). – С. 91 – 96.8. Стороженко Л. І. Структурно-вантові сталезалізобетонні конструкціїпокриттів / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій // Збірник наукових праць. Серія:галузеве машинобудування, будівництво / Полтавський національний технічнийуніверситет ім. Ю. Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, – 2012. – Вип. 3(33). – С.230 – 234.9. Стороженко Л. І. Пошук оптимальних параметрів структурно-вантовихсталезалізобетонних покриттів за критерієм напружень розтягу в нижньомупоясі / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій, Ю. Л. Гладченко // Сталезалізобетонніконструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація: зб. наук.статей. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – Вип. 9. – С. 173 – 179.10. Стороженко Л. І. Просторові сталезалізобетонні структурно-вантові покриття: монографія / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій, С. А. Гапченко. –Полтава: ТОВ «АСМІ», 2015. – 218 с.

Повний текст: PDF