Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
СУЧАСНІ ВИСОКОЕФЕКТИВНІ МАТЕРІАЛИ В ПІДСИЛЕННІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Ю. Ю. Зятюк

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


Наведено матеріали для дослідження підсилення залізобетонних балоксталефібробетоном у стиснутій та наклеєними композитами у виглядівуглецевих волокон в розтягнутій зонах. На підставі аналізу технічноїлітератури а також виконаних науково-дослідних робіт, дається оцінкатехнічних та економічних характеристик різних видів фібри. Проведено аналізтехнології виконання робіт при використанні фібри у стиснутій зоні. Наведенітехнічні характеристики та економічні переваги синтетичних мікро тамакроволокон закордоного виробництва. Технічні переваги при використаннісинтетичних волокон в бетоні. Представлені властивості композитнихматеріалів та їх ефективність при підсиленні розтягнутої зони. Наведенімеханічні властивості загальновживаних волокон. Переваги та недолікиприклеювання композитних матеріалів Sika® CarboDur® і Sika® Wrap.Показано переваги високоефективних матеріалів в технології виконання робітпри підсиленні залізобетонних балок. Розроблено концепцію поєднання –взаємодії підсилення матеріалами одночасно в стиснутій і розтягнутій зонах.Ключові слова: Підсилення, балка, сталефібробетон, композити.

 


Посилання


1.ДСТУ-Н Б В.2.6-78:2015. Конструкції будинків і споруд.Дисперсноармовані залізобетонні конструкції. Настанова з проектування тавиконання робіт.. – Київ: Міністерство регіонального розвитку табудівництва України, 2015.– 49 с.

2.DafStb-Richtlinie Vorstand №414: “Verstärken von Betonbauteilen mitgeklebter Bewehrung”,Deutscher Ausschuss für Stahlbeton, Tiergarten, Berlin,Deutschland, November 2009, 144 page.

3.Fiber concrete technology. Brugg Contec AG Aachstr. 11 CH-8590Romanshorn 2010. – 22 рage.

4.CNR, 2004, Guide for the Design and Construction of Externally BondedFRP Systems for Strengthening Concrete Structures – Materials, RC and PCstructures, masonry structures, CNR-DT 200/2004, Italian National Reserch Council,Rome, Italy, 2004, 144p

5.Externally bonded FRP reinforcement for RC structures. Technical report fib,bulletin 14, 2001, – 130 s

6.Бліхарський З.Я. Реконструкція та підсилення будинків та споруд:Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету”Львівська політехніка”, 2008. – 108с.

7.A.Baier Method Statement SikaWrap® Manual dry Application «Sika ServicesAG» N°: 850 41 02 June 2011, 19р.

8.Дворкін Л.Й. Основи бетонознавства/ Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л.Дворкін. - К.: Основа, 2007.

9.Рабинович Ф.Н. Композити на основе дисперсно армированих бетонов.Вопросы теории и проекторования, технология, конструкции: монография–М.:Издательство АВС, 2004. – 560с.


Повний текст: PDF