Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
РОЗРАХУНОК ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЗА ГРАНИЧНИМИ СТАНАМИ ДРУГОЇ ГРУПИ З УРАХУВАННЯМ ПОВЗУЧОСТІ БЕТОНУ
Є. М. Бабич, Є. Є. Бабич

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


Анотація. Проаналізовані існуючі в нормативних документах розрахункові формулидля визначення прогинів залізобетонних балок і ширини розкриття в них тріщин тависвітлені їх недоліки. Доведено, що основною причиною збільшення прогинів балок і ширинирозкриття тріщин в часі є повзучість стиснутої зони бетону, що не враховуєтьсянормативними документами. Запропоновані удосконалені формули, які відповідаютьфізичній суті повзучості бетону, враховують численні результати вітчизняних дослідженьта задовільно відповідають експериментальним даним.Ключові слова: залізобетонні балки, повзучість бетону, прогини, розрахунковіформули.

Посилання


1. ДСТУ Б В.2.6-156: 2010. Бетонні та залізобетонні конструкції. Правилапроектування. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с.

2. Практичний розрахунок елементів залізобетонних конструкцій за ДБНВ.2.6-98:2009 у порівнянні з розрахунками за СНиП 2.03.01-84* і EN 1992-1-1(Eurocode 2) // В.М. Бабаєв, А.М. Бамбура, О.М. Пустовойтова та ін. / Заредакцією В. С. Шмуклера.– Харків: Золоті сторінки, 2015.–208 с.

3. EN 1992-1-1: Eurocode 2. Design of Concrete Structures. Part 1: Generalrules and Rules for Buildings draft. December, 2004.

4. ДБН В.2.6-98: 2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основніположення. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.

5. БНБ 5.03.01-02. Бетонные и железобетонные конструкции – Минск:«Минсктиппроект», 2003. – 140 с.

6. Алмазов В. О. Проектирование железобетонных конструкций поевронормам/ В. О. Алмазов. – Москва: Издательство Ассоциациистроительных вузов, 2007. – 216 с.

7. Улицкий И. И. Расчет железобетонных конструкций с учетомдлительных процессов / И. И. Улицкий, ЧжанЧжун-яо, А. Б. Голышев . – Киев:Госстройиздат УССР, 1960. – 496 с.

8. Улицкий И. И. Теория и расчет железобетонных стержневыхконструкций с учетом длительных процессов. / И. И. Улицкий.–Киев:«Будівельник»,1967.– 347 с.

9. Практические способы учета ползучести и усадки бетона при расчетежелезобетонных конструкций / А. Б. Голышев, И. Н. Ткаченко.- К.: Логос,2000. – 87 с.

10. Бабич В. Є. Аналіз розрахунку деформацій залізобетонних згинальнихелементів за різними методиками / В. Є. Бабич, О. Є. Поляновська, Л. М.Борейчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди:Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2016. – Випуск 32. – С. 121 – 128.


Повний текст: PDF