Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗАЦЕНТРОВО СТИСНУТИХ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
А. М. Бамбура, О. В. Дорогова

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


Наводяться передумови і основні положення інженерної методики оцінкинапружено-деформованого стану та несучої здатності позацентровостиснутих трубобетонних елементів на основі деформаційного методу.Сформульовано основні передумови та критерії вичерпання несучої здатностізвичайних і попередньо напружених позацентрово стиснутих трубобетоннихелементів. Наведені системи нелінійних рівнянь рівноваги розрахунковогоперерізу трубобетонного елемента для двох форм рівноваги. Запропонованийалгоритм рішення систем нелінійних рівнянь рівноваги для визначеннянапружено-деформованого стану та несучої здатності сталезалізобетонногоелемента на основі використання деформаційного методу. Виконаноспівставлення результатів розрахунків за запропонованою методикою зекспериментальними даними. Аналіз результатів співставлення несучоїздатності трубобетонних елементів показало, що середнє відношеннярозрахункової несучої здатності до експериментальної складає 0,94 прикоефіцієнті варіації – 10,6%.

Посилання


1. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основніположення: ДБН В.2.6.-98:2009. – [Чинні від 2010-09-01]. – К.: МінрегіонбудУкраїни, 2011. – 71 с. - (Будівельні норми України).

2. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції зважкого бетону. Правила проектування: ДСТУ Б В.2.6-156:2010. - [Чинний від2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 118 с. – (Національністандарти України).


Повний текст: PDF