Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
НОВІ СТАНДАРТИ ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ПЕРЕКРИТТІВ І АНКЕРНИХ УПОРІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
А. С. Білик, Ю. Г. Аметов, М. А. Біляєв, А. В. Пікуль

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


У статті вказано на ефективність поєднання в композитнихконструкціях переваг сталі та залізобетону і наведено огляд нормативної базидля розрахунку та проектування сталезалізобетонних конструкцій. Зокрема,приділено увагу новоприйнятим національним стандартам ДСТУ Б В.2.6-215:2016 «Розрахунок і конструювання сталезалізобетонних конструкцій зплитами по профільованим настилам» та ДСТУ Б В.2.6-216:2016 «Розрахунокі конструювання з'єднувальних елементів сталезалізобетонних конструкцій».Наведено припущення для спрощеного розрахунку сталезалізобетоннихбалок.Зазначається, що нові стандарти дозволять проектувальникамефективно застосовувати сталезалізобетонні рішення з гармонізованимиметодиками розрахунку за Єврокодами в своїй практиці, в тому числі дляоб'єктів класу відповідальності СС3.Ключові слова: сталезалізобетонні конструкції, нормативна база, перекриття попрофнастилу.

Посилання


1. ДСТУ Б В.2.6-216: 2016 «Розрахунок і конструювання з'єднувальнихелементів сталезалізобетонних конструкцій» - Мінрегіонбуд 2016 – 65 с.

2. ДСТУ Б В.2.6-216: 2016 «Розрахунок і конструювання з'єднувальнихелементів сталезалізобетонних конструкцій» - Мінрегіонбуд 2016 – 40 с.

3. ДБН В.2.6-160:2010 «Конструкції будинків і споруд.Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення»4. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 «Єврокод

4. Проектуваннясталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила дляспоруд (EN 1994-1-1:2004, IDT)»

5. ДБН А.1.1-2:2004. Правила розроблення нормативної документації– К.:2004.

6. ДБН А.1.1-1:2004. Мета і основні завдання стандартизації танормування у будівництві.–К.:2004

7. ДБН В 2.6-198:2014 «Сталеві конструкції Норми проектування».Мінрегіон, К: Сталь – 199 с.

8. Н.Беляев, А.Билык, Д.Браун, М.Бретл. Расчет стальныхконструкций зданий в соответствии с Еврокодом 3 и национальнымиприложениями Украины УЦСБ 2014 -97с.

9. К.Калафат, А.Билык, Н.Беляев, Э.Ковалевская. Расчетогнестойкости стальных конструкций и проектирование огнезащиты всоответствии с Еврокодом 3 и национальными приложениями УкраиныУЦСБ 2014 – 83с.

10. Н.Беляев, А.Билык, С.Билык, Э.Уей, М.Хейвуд. Расчет элементов изстальных холодноформованных профилей в соответствии с Еврокодом 3УЦСБ 2015 – 99с.

11. А. С. Білик, Е. А. Ковалевська. Розрахунок сталевих конструкційбудівель відповідно до Єврокоду 3 та національних додатків України УЦСБ2016 – 231 с.

12. D Dujmović, B Androić , I Lukačević Composite Structures according toEurocode 4 Wilhelm Ernst & Sohn Croatia 2015 – 926 р.

13. Д. А. Городецкий, А. В. Пикуль. Определение жесткостныххарактеристик сечения железобетонного стержня с учетом нелинейныхсвойств материала. Актуальные проблемы компьютерного моделированияконструкций и сооружений: тезисы докладов IV Международного симпозиума– Челябинск: Издательский центрЮурГУ, 2012. с. 38-39.


Повний текст: PDF