Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
УРАХУВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ПРИ РОЗРАХУНКУ СТИСНУТО-ЗГИННИХ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОЛОН
С. А. Гудзь

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


Наведено уточнення на основі теорії другого порядку до методикивизначення внутрішніх зусиль у стиснуто-згинних сталезалізобетоннихколонах і доповнення до розрахунку їх несучої здатності для перевіркистійкості згідно з українською версією Єврокоду 4. Розроблено алгоритмрозрахунку, розглянуто його основні етапи і виділено ті моменти, на якіпотрібно звертати особливу увагу. Враховано особливості роботи складеноїконструкції при дії складного навантаження.Ключові слова: сталезалізобетонні колони, геометрична нелінійність,внутрішні зусилля, несуча здатність, стійкість, складне навантаження.

Посилання


1. ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4: Проектуваннясталезалізобетонних конструкцій – Частина 1-1: Загальні правила і правиладля споруд (EN 1994-1-1:2004, IDT). Видання офіційне. – Чинний з 01.07.2013. –К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 159 с.

2. ДБН В.2.6-160:2010. Конструкції будинків і споруд. Сталезалізобетонніконструкції. Основні положення / Видання офіційне. – Чинні з 01.09.2011. – К.:Мінрегіонбуд України, 2010. – 55 с.

3. Minnert, Jens; Wagenknecht, Gerd. Verbundbau-Praxis: Berechnung undKonstruktion Nach neuer Verbundbaunorm DIN 18800-Teil 5 in Verbindung mit DIN1045-1; Brandschutzbemessung nach DIN V ENV 1994-1-2 Bauwerk-Basis-Bibliothek. Beuth Verlag, 2008. – 338 s.

4. Аметов Ю.Г. Розрахунок позацентрово стиснутихсталезалізобетонних конструкцій за деформаційним методом / Ю.Г. Аметов,А.М. Бамбура // Будівельні конструкції. – 2013. – Вип. 78(1). – С. 150 – 157.

5. Стороженко Л.І. Інженерні методи розрахунку стиснутих елементів зісталевих складених двотаврів із боковими порожнинами, заповненимибетоном / Л.І. Стороженко, О.В. Нижник // Будівельні конструкції: зб. наук.праць. – Вип. 62, Том 1. – К.: НДІБК, 2005. – С. 318 – 322.

6. Семко О.В. До розрахунку позацентрово стиснутих сталебетоннихелементів зі швелерів / О.В. Семко, А.В. Гасенко // Ресурсоекономні матеріали,конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГтаП, 2007. –Вип. 15. – С. 232 – 237.

7. Джура В.М. Розрахунок несучої здатності стиснутихсталезалізобетонних стійок з урахуванням деформування елементу / В.М.Джура // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Вип.12. – Рівне: НУВГП, 2005. – С. 144 – 149.

8. Трусов Г.М. Стійкість сталебетонних стійок при несиметричномунавантаженні / Г.М. Трусов, І.В. Атаманенко // Збірник наукових працьУкраїнського науково-дослідного та проектного інституту сталевихконструкцій імені В.М. Шимановського, 2010. – Вип. 5. – С. 230 – 236.

9. ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2: Проектування залізобетоннихконструкцій – Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT). Видання офіційне. – Чинний з 01.07.2013. – К.: МінрегіонбудУкраїни, 2012. – 312 с.

10. Джонсон Р.П. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 4:Проектирование сталежелезобетонных конструкций. EN1994-1-1 / Р.П.Джонсон // пер. с англ. 2-е изд. – М.: МГСУ, 2013. – 414 с.