Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
РОБОТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ЗА ДІЇ МАЛОЦИКЛОВИХ ПОВТОРНИХ І ЗНАКОЗМІННИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Г. Х. Масюк

Остання зміна: 2017-06-09

Анотація


В статті наведено результати теоретично-експериментальних дослідженьхарактеру роботи залізобетонних балок за дії малоциклових знакозмінних навантажень взалежності від величини прольоту «зрізу» і рівня навантаження. Наведено умовивизначення несучої здатності нормальних і похилих перерізів балок.Ключові слова: несуча здатність, тріщиностійкість, малоциклові знакозмінні навантаження,проліт «зрізу», рівень навантажень.

Посилання


1. Григорчук А.Б. Задачі та методика експериментальних досліджень міцностіта деформативності залізобетонних елементів, що знаходяться під дієюзнакозмінного навантаження / А. Б. Григорчук, Г. Х. Масюк // Вісник Рівненськогодержавного технічного університету. Зб. наук. праць. – Рівне, 1999, – Вип. 2, ч.3. – С.51 – 54.2. Масюк Г.Х. Задачі та методика експериментальних дослідженьдеформативності та тріщиностійкості згинальних залізобетонних елементів, щозазнають впливу знакозмінного малоциклового наван-таження / Г. Х. Масюк,В. В. Караван // Вісник Українського державного університету водного господарствата природокористування. Зб. наук. праць. – Рівне, 2002, Вип. 4(17). – С. 174 – 179.3. Масюк Г.Х. Задачі та методика експериментальних досліджень міцності татріщиностійкості похилих перерізів згинальних залізобетон-них елементів при діїмалоциклових знакозмінних навантажень / Г. Х. Масюк, О. І. Корнійчук //Ресурсоекономні матеріали конструкції, будівлі і споруди. Зб. наук. праць. – Рівне,2006, Вип.14. – С. 246 – 252.4. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонніконструкції. Основні положення / Мінрегіонбуд України: – [Чинні від 01.06.11]. – К.:Мінрегіонбуд України, 2011. – 71 с.5. ДСТУ Б В.2.6.-156: 2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні тазалізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування / МінрегіонбудУкраїни. – 123 с.

Повний текст: PDF