Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КАРКАСИ ОДНОПОВЕРХОВИХ ПРОМИСЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
В. Ф. Пенц

Остання зміна: 2017-06-12

Анотація


Викладено основи проектування сталезалізобетонних каркасів іконструкцій одноповерхових промислових будівель. Наведено типи сучаснихсталезалізобетонних каркасів та конструкцій, що застосовуються вбудівництві. Розкрито сутність сталезалізобетонних конструкцій.Ключові слова: сталезалізобетонні каркаси, одноповерхові виробничібудівлі.

Посилання


1. Стороженко-Л.І., Семко-О.В., Пенц-В.Ф. Сталезалізобетонні конструкції. –Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 182 с.

2. Стороженко Л.І. Трубобетонні конструкції промислових будівель /Л.І. Стороженко, В.Ф. Пенц, С.Г. Коршун. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – 202 с.

3. Байков-В.Н., Сигалов-Э.Е. Железобетонные конструкции. – М.: Стройиздат,1991. – 767 с.

4. Стороженко Л.І. Рекомендації щодо проектування згинальних елементів ізтонкостінних труб квадратного перетину, заповнених бетоном / Л.І. Стороженко,В.Ф. Пенц, Л.М. Стовба // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – Львів, 2010. –№ 664: Теорія і практика будівництва. – С. 255 – 261.5. Lu Y. Probabilistic Drift Limits and Performance Evaluation of Reinforced ConcreteColumns / Y. Lu, X. Gu, J. Guan // Journal of Structural Engineering. – 2005. – № 6. – P. 966– 978.6. Mursi M. Strength of Concrete Filled Steel Box Columns Incorporating InteractionBuckling / M. Mursi, B. Uy // Journal of Structural Engineering. – 2003. – № 5. – P. 626 –639.


Повний текст: PDF