Наукові конференції Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, ХІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ: ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО

Розмір шрифта: 
ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВО СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ БЕЗБАЛКОВИХ ПЕРЕКРИТТІВ
Л. І. Стороженко, О. В. Нижник .

Остання зміна: 2017-06-21

Анотація


В статті розглянуті особливості та подані пропозиції щодобудівництва сталезалізобетонного безбалкового перекриття на прикладіреконструкції ресторанного комплексу в м. Полтава.

Посилання


1. Пат. 41498 Україна, МПК(2009) Е04В1/00. Сталезалізобетоннебезбалочне перекриття / Л.І. Стороженко, О.В. Нижник; власник ПолтНТУ. –№ u200814555; заявл. 17.12.2008; опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10/2009.2. Пат. 41231 Україна, МПК(2009) Е04В2/00. Збірна плита перекриття зісталевим обрамленням / Л.І. Стороженко, О.В. Нижник; власник ПолтНТУ. –№ u200814743; заявл. 22.12.2008; опубл. 12.05.2009, Бюл. № 9/2009.3. Нижник О.В. Методика розрахунку сталезалізобетонного безбалковогоперекриття / О.В. Нижник // Сталезалізобетонні конструкції: дослідження,проектування, будівництво, експлуатація. Зб. наук. статей. Вип. 9. – КривийРіг: КТУ, 2011. – С. 124 – 129.4. Стороженко Л.І. Дослідження та проектування сталезалізобетоннихбезбалкових і часторебристих перекриттів : монографія / Л.І. Стороженко,О.В. Нижник. – Полтава: Дивосвіт, 2011. – 300 с.

Повний текст: PDF